Tvrdá pravda o migréně: žádné „bolení hlavy“

Tvrdá pravda o migréně: žádné „bolení hlavy“

MUDr. David Doležil Ph.D. MBA

Migrénou trpí přibližně každý desátý člověk.1, 2 Přesto více než 40 % pacientů nemá diagnózu potvrzenou lékařem.3 Toto závažné neurologické onemocnění postihuje především populaci v nejproduktivnějším věku, mezi 18. a 60. rokem života, a je doménou žen.4 Rozhodně není jen tak nějakým „bolením hlavy“, vyznačuje se paralyzující bolestí doprovázenou nevolností, poruchou vidění a citlivostí na světlo a zvuky. Jeho vliv na kvalitu života je zásadní. Představuje stálý problém, u kterého člověk nikdy neví, kdy mu překazí plány. Ke zmírnění migrény doposud pomáhala analgetika, triptany a necílená preventivní léčba. Novinkou v oblasti prevence je cílená biologická léčba.5, 6, 7


Těm, kteří znají „jen“ klasickou bolest hlavy, se těžko vysvětluje, jak moc odlišnou bolest pociťují migrenici. Migréna se od běžné bolesti hlavy odlišuje celou řadou dalších příznaků, které dokáží pacienta při akutním migrenózním stavu komplexně ochromit a vyřadit ze života. Vůlí je rozhodně nepřemůžete. U každého pacienta může mít ataka migrény jiný průběh a její trvání se pohybuje mezi 4 a 72 hodinami. Projevuje se jednostrannou nebo pulzující bolestí hlavy, často doprovázenou žaludeční nevolností a zvracením, přecitlivělostí na světlo a hluk, pocením, extrémní únavou až depresivními stavy. Výjimkou není ani zimnice, návaly horka, průjem a mžitky před očima.5, 6, 7


Od tlumení bolesti k preventivní léčbě
Ačkoli je migréna třetím nejběžnějším onemocněním na světě,8 lidé o tomto problému často nemluví s lékařem. I to může být důvodem, proč více než 40 % pacientů nemá nemoc diagnostikovanou.3 Právě informovaný praktický lékař totiž může svého pacienta včas předat do péče specializovaného lékaře, neurologa, který se o něj po stránce migrény následně stará. Pacienti se ale v řadě případů snaží řešit akutní stavy pomocí volně prodejných léků proti bolesti. Kombinace a zvyšující se dávky analgetik znamenají velkou zátěž pro organismus a mohou vést k postupnému vytvoření rezistence proti této formě léčby. Léky proti bolesti přestávají účinkovat a jejich nadužívání může naopak vyústit v silné bolesti hlavy.9, 10, 11 „Volně prodejná analgetika nejsou řešením. Pacienti bez konzultace s lékařem užívají i několik tablet léků proti bolesti denně, přestože na akutní léčbu migrény jsou určeny léky ze skupiny triptanů. Každý pacient by měl začít u svého praktického lékaře, s nímž svůj problém zkonzultuje, a on jej následně dle závažnosti onemocnění doporučí na specializované neurologické pracoviště,“ říká MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, předseda Společnosti pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy a neurolog z Headache Centra Praha.


Den migrenika
Neustálé očekávání možného záchvatu, to je každodenní rutina migrenika. Přibližně 20 % migreniků dokáže blížící se záchvat poznat.12 Tito pacienti zažívají tzv. auru, která příchod migrény ohlašuje. Fáze aury netrvá více než 60 minut a je charakteristická výpadky vidění v části zorného pole, poruchou citlivosti, zhoršenou schopností mluvit a omezenou hybností končetin. Poté nastupují klasické příznaky migrény, které vyřazují pacienta z běžných denních činností – z rodinného, pracovního i společenského života. Nejde předem odhadnout, kdy se ataka migrény objeví.5, 13, 14

Řada pacientů na problém migrény po určité době rezignuje, protože bývá obtížné najít vhodnou léčbu. Klíčové však je dostat se k odborníkovi, který má největší přehled o nových metodách léčby a dokáže správně určit typ migrény. „Novou možností v léčbě migrény je cílená biologická léčba, která může snížit počet migrenózních dnů, intenzitu záchvatů a jejich četnost,” dodává MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA.5 Klíčem k nalezení individuálního řešení migrény je aktivní přístup pacienta. Nebojte se proto mluvit o svém onemocnění s lékařem, rodinou a svým okolím. Jen tak dokážou pochopit, jak migréna ovlivňuje váš život a jak vám mohou pomoci.


Na podporu osob s migrénou vznikl například projekt Migréna-help, více informací na www.migrena-help.cz. Další informace o migréně najdete také na portále Všechno o zdraví www.vsechnoozdravi.cz/migrena

 

 

 

Historie migrény a její léčby

 

Nobel, Chopin nebo Freud? Všichni migrenici. V současné době migrénou trpí přibližně 15–20 % žen a 6 % mužů v dospělé populaci. V České republice se migréně nevyhne více než jeden milion občanů. 1, 2, 3 A přitom řada z nich pořád slýchá: „Máš migrénu? Tak to tě jenom bolí hlava, nebo ne?“ Migréna je přitom závažné neurologické onemocnění, které se nevyhýbá ani umělcům, státníkům a vědcům. Elvis Presley, Caesar, Tolstoj nebo Darwin. I jim vstupovala do života v těch nejnevhodnějších situacích a narušovala jejich sny a cíle. Elvis na koncertě? Caesar uprostřed bitvy? Nebo Tolstoj při psaní románů? I u těchto aktivit s nimi byla předzvěst migrény a strach z jejího možného příchodu.4, 5

 

Migréna se neptá, kdy může přijít, a její projevy mají zničující dopad na denní fungování každého migrenika, ale i jeho blízkých. V mžiku dokáže stopnout plány bez ohledu na to, jestli se jedná o schůzku s klientem, nebo maturitní ples dcery. Akutní záchvat pulzující bolesti hlavy doprovázený žaludeční nevolností, přecitlivělostí na světlo, průjmy, zimnicí a celkovým vyčerpáním může trvat až 72 hodin. První pomocí jsou pro pacienta často bolest tlumící analgetika. Dnes už ale medicína vládne i takovým metodám, jako je prevence a aktuálně i nový typ preventivní léčby – cílená biologická léčba. Jaká byla ale cesta k ní? Pojďte se s námi podívat do minulosti na to, čím si migrenici prošli v cestě za zkrocením tohoto onemocnění.3, 6

 

Migréna není novinka, mluvili o ní starověcí Egypťané i Galén v Řecku  

Migréna tu s námi je už opravdu dlouho. Vůbec první popis migrény se dochoval ze starověkého Egypta. Na jednom papyru, jehož původ je odhadován k roku 2500 př. n. l., jsou definovány příznaky migrény. Vylepšení se její popis dočkal v době Hippokrata, který popsal migrenickou auru. Na řeckého lékaře navázal výjimečným vyobrazením Galén z Pergamu, který popsal typické migrenické bolesti jedné poloviny hlavy v období 200 n. l. Byl to právě Galén, kdo začal používat termín hemikranie, neboli polovina hlavy, který dal nakonec vzniknout pojmu migréna.5

 

Od otvoru v lebeční kosti až k více a více sofistikovaným lékům

Pacienti si při čekání na vhodnou léčbu migrény prošli ledasčím. Před nástupem nejmodernější preventivní léčby, která má za cíl záchvatům předcházet, se řešení migrény omezovalo pouze na tlumení akutní bolesti. V mladší době kamenné byla úlevou od bolesti hlavy tzv. trepanace lebky. Metodou pokus a omyl se naši předkové naučili vyvrtat otvor do lebeční kosti. Zákrok byl prováděn bez umrtvení a přežila ho pouze třetina pacientů. Rozvoj farmakologie v 19. století přinesl první léky na tlumení bolesti. Jedno z prvních analgetik, notoricky známý Aspirin, bylo mimo jiné používáno i na migrenické bolesti.5, 7, 8, 9

 

Před nástupem nejnovějšího typu preventivní léčby vládla světu migrény doba triptanů. Triptany jsou určeny k léčbě akutních záchvatů a v 90. letech minulého století představovaly další významný milník v rozvoji akutní léčby migrény. Řadí se do skupiny antimigrenik a i v současné době stále hrají významnou roli při tlumení akutních projevů migrény.5 Nejnovější možností v léčbě migrény je cílená biologická léčba, která může snížit počet migrenózních dnů, intenzitu záchvatů a jejich četnost.6

 

Zdroje:

1. Vos T et al. Lancet. 2016;388(10053):1545–1602.
2. Woldeamanuel YW, Cowan RP. J Neurol Sci. 2017;372:307–315
3. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). Cephalalgia. 2013;33:629–808.
4. Czech Headache Society. Popis záchvatu a obecná diagnostikcká kritéria migrény. http://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/popis-onemocneni/migrena/popis-zachvatu-a-obecna-diagnosticka-kriteria-migreny-/
5. Mastík J. Migréna – nová mezinárodní klasifikace a moderní léčebné postupy. Neurologie pro praxi. 2004. https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2004/02/08.pdf  
6. Adele M et al. Journal of Pain Research 2017:10:2751–2760v
7. William B, Young MD, Stephen D, Silberstein MD. Migraine and Other Headaches. 2018;9–19.
8. Charles A. The evolution of a migraine attack: a review of recent evidence. Headache. 2013;53(2):413–419.
9. Tepper S. What to know about the new anti CGRP migraine treament Options. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/why-you-need-migraine-support-network/


1. Vos T et al. Lancet. 2016;388(10053):1545–1602.
2. Woldeamanuel YW, Cowan RP. J Neurol Sci. 2017;372:307–315.
3. Diamond S et al. Headache. 2007;47:355–363.
4. Lipton RB et al. Neurology. 2007;68:343–349.
5. Více viz Adele M et al. Journal of Pain Research 2017:10 2751–2760v.
6. Linde_Eur J Neurol_2012, Munakata_Headache_2009, Vos_Lancet_2012, Steiner_J Headache Pain_2014 .
7. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). Cephalalgia. 2013;33:629–808.
8. Czech Headache Society. Patofyziologie migrény. http://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/popis-onemocneni/migrena/patofyziologie-/
9. Marková J. Bolesti hlavy při nadužívání akutní analgetické medikace, Neurol. praxi. 2012;13(1):14–16
10. Diener HC, Limmroth V. Medication-overuse headache: a worldwide problem. Lancet Neurology. 2004, s. 475–83. DOI:10.1016/S1474-4422(04)00824-5. PMID 15261608.
11. Fritsche G, Diener H-Ch. Medication overuse headaches – what is new? Expert Opinion on Drug Safety. 2002, s. 331–8. DOI:10.1517/14740338.1.4.331. PMID 12904133.
12. Marková J. 2009. Migréna. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/migrena-33073?confirm_rules=1
13. Charles A. The evolution of a migraine attack: a review of recent evidence. Headache. 2013;53(2):413–419.
14. Goadsby PJ, Holland PR, Martins-Oliveira M, Hoffmann J, Schankin C, Akerman S. Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. Physio Rev. 2017,97(2):553–622

30. září 2020
Dnes má svátek Jeroným

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek